Tipy na výlety

Arborétum Tesárske Mlyňany

Arborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky. V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, Arborétum Mlyňany zasahuje do katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905). Pestrofarebné skupiny rododendrónov a azaliek vytvárajú prekrásne prostredie pre oddych. Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.

Mariánska čeľaď

Mariánska Čeľaď je malá pustatina, patriaca k Veľkým Lovciam, obci v novozámockom okrese. Nachádza sa tu nálezisko z doby bronzovej. Po prvý raz sa spomína v roku 1210, kedy tu stála kaplnka. Kedysi bol na tomto mieste paulínsky kostol a veľký kláštor. Do zrušenia paulínskeho rádu rozkvital ako posvätné miesto. Dnes iba zachovalá kláštorná budova s mnohými celami dávajú tušiť dávnovekosť. Cyklistický výlet trvá približne 3 hodiny a je pekným spestrením pri poznávaní histórie okolia Podhájskej.

Obec Bardoňovo

Obec sa nachádza na severovýchodnej časti Hronskej pahorkatiny okresu Nové Zámky smerom od Šurian na Levice. Leží v údolí bardoňovského potoka Kvetňanka v nadmorskej výške 193 m. Prvý raz sa obec spomína v roku 1269 pod názvom Baracha. Dátum prvej zmienky o obci je z roku 1773. Od roku 1907 užívala názov Barsbaracska. Dnešné pomenovanie si obec zvolila, prípadne jej ho z vyšších miest určili prispôsobením k starému názvu Baracska dnešné Bardoňovo. V obci sa nachádzajú kultúrne pamiatky, ako kaštieľ, ktorý v súčasnosti slúži pre kultúrne účely obce. Ďalšou vzácnosťou je poschodový kaštieľ zemepána Istvána Katonu.

Prírodné jazero KOMJATICE

Medzi obcami Komjatice a Černík ( 15 km od Podhájskej ) sa nachádza prírodné jazero, kde si na svoje prídu hlavne milovníci rybolovu a windsurfingu.

TONA - rekreačný areál Šurany

Rekreačný areál TONA sa nachádza asi 10 km od Podhájskej , na okraji Šurian. Patrí medzi najväčšie prírodné vodné plochy v okrese Nové Zámky. V areály sa nachádza tobogan, detské ihrisko s bazénom, požičovňa vodných bicyklov a stánky s občerstvením.


Partnerské
odkazy

Ubytovanie TERMÁL - Jozef Zaťko
Za humnami 508/28 časť Belek
941 48, Podhájska
Rozhodnutie Oú Podhájska č. 2022/21-001
DIČ : 1039222470
Oľga Zaťková - +421 905 369 138
Jozef Zaťko - +421 905 450 765
penzion.termal.podhajska@gmail.com
www.termal-podhajska.sk